کارگاه آموزشی تحلیل داده های کیفی با نرم افزار MAXQDA

(ویژه دانشجویان و فارغ التحصیلان کارشناسی ارشد و دکترا)

زمان برگزاری: 5/2/95

مدرس کارگاه: جناب آقای دکتر هادی حسنخانی

مکان برگزاری: دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی تبریز

هزینه ثبت نام:

    دانشجویان: 150000 ریال

    غیر دانشجویان: 200000 ریال

(مهلت ثبت نام: 18/1/95 لغایت 2/2/95)

محل ثبت نام:

دانشکده بهداشت، گروه آموزش بهداشت و ارتقاء سلامت، دفتر انجمن آموزش و ارتقاء سلامت

ساختار انجمن

انجمن شمالغرب کشور علاوه بر شورای مرکزی و مسئول شورای مرکزی دارای سه کمیته: علمی، کمیته بازاریابی، کمیته پژوهشی می باشد، که مسئولیت هر کدام از این کمیته ها بر عهده یکی از اعضای شورای مرکزی شمالغرب کشور می باشد. هر کدام از کمیته ها خود دارای اعضاء اصلی متشکل از پنج نفر از متخصصان و دانشجویان تحصیلات تکمیلی آموزش بهداشت و ارتقاء سلامت می باشند.