کارگاه آموزشی تحلیل داده های کیفی با نرم افزار MAXQDA

(ویژه دانشجویان و فارغ التحصیلان کارشناسی ارشد و دکترا)

زمان برگزاری: 5/2/95

مدرس کارگاه: جناب آقای دکتر هادی حسنخانی

مکان برگزاری: دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی تبریز

هزینه ثبت نام:

    دانشجویان: 150000 ریال

    غیر دانشجویان: 200000 ریال

(مهلت ثبت نام: 18/1/95 لغایت 2/2/95)

محل ثبت نام:

دانشکده بهداشت، گروه آموزش بهداشت و ارتقاء سلامت، دفتر انجمن آموزش و ارتقاء سلامت